Q-Hof Raunecker

“Onze kalveren en ons team vinden de groepshutten van Agri-Plastics fantastisch. We hebben het systeem eerst met 5 groepshutten getest. We waren zo overtuigd van dit systeem dat we inmiddels 20 groepshutten voor onze 100 kalveren in gebruik hebben. Wat ons in het bijzonder goed bevalt is het reinigen en verzetten van de hutten. Ook het voeren van kleine groepen met de Milk Bar drinkbak is perfect en zeer flexibel. In totaal heeft dit systeem inclusief betonnen ondergrond en alle toebehoren circa 20% gekost van wat het bouwen van een stal ons gekost had voor hetzelfde aantal dieren.”

Michael Raunecker, Q-Hof Raunecker, Frickingen (DE)